Hva er pensjon?

Rente

I Norge er vi såpass heldige at vi har gode velferdsordninger til de som behøver det i et langt liv, og vi er alle dekket av pensjonsordningen som trer i kraft tidligst når man er fylt 62 år og ikke ønsker å arbeide lengre. Det er ulike måter å opparbeide seg pensjon på, der alle uansett et dekket av folketrygden. Men dette gir en slettes ikke mye penger å leve på når en blir gammel, og derfor er det for mange nødvendig å spare selv med mindre man har en god pensjonsordning gjennom de(n) bedriften(e) man har jobbet i.

Alle er garantert minstepensjon

Uavhengig av om man har jobbet mye eller ikke fullt så mye, så er man garantert minstepensjon når man slutter å arbeide som følge av alder. Når man kan gå av som pensjon vil variere etter tilfelle til tilfelle, men den generelle pensjonsalderen er 67 år. I moderne tid er det dog mulig for mange å slutte å arbeide som 62-åring, selv om dette vil være ugunstig for mange.

Man får altså minstepensjon selv om man ikke har vært aktiv i yrkeslivet eller selv spart opp penger til pensjonisttilværelsen. Allikevel er det ikke snakk om alt for mye penger, men det vil variere ettersom om man har mottatt trygd, om man er gift og en hel del andre faktorer. Les mer om dette på nettsidene til velferdsetaten, eller bruk pensjonskalkulatoren til DNB for å enkelt regne ut hvor mye du får i pensjon.

Spare til pensjon

Jobber man i en større norsk bedrift, så er man trolig tilknyttet en pensjonsordning som de fleste vil nyte godt av når de blir gamle. Men hvis man driver egen bedrift eller ikke har tilgang til noe slikt, så vil det være nødvendig å spare selv. Det er mange måter å gjøre dette på, men flere eksperter anbefaler at man sparer til pensjonisttilværelsen i et aksjefond. Dette kan dog først skje etter at man har nedbetalt all gjeld dersom det skal være lønnsomt i lengden, og følgelig vil mange først begynne pensjonssparingen når man har blitt litt oppi årene.

Jobber du som selvstendig næringsdrivende så kan du dra nytte av skattelette og andre fordeler dersom du sparer til pensjon. Du kan nemlig sette av penger til sparing, og få fradrag på disse utgiftene. Hvis man har en grei inntekt når man driver for seg selv, så anbefales det at man gjør dette. For hvis man bare skal forholde seg til pensjonen fra folketrygden når man blir pensjonist, så vil man merke en svært redusert inntekt.